Kongres Edukacyjny: IT i szachy

Rejestracja na Kongres została zamknięta.